logo TyfloCentra Brno, o.p.s. - odkaz na úvodní stranu

Slepotou život nekončí...Kontakty

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
poskytovatel sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké v Jihomoravském kraji


Chaloupkova 3 - čelní pohled na budovu, v níž sídlíme

Adresa
TyfloCentrum Brno, o. p. s.
Chaloupkova 3
612 00 Brno
telefon: 515 919 770, 541 240 420
e-mail: vedeni@centrumpronevidome.cz

ID datové schránky: 8iba9gg

Kde nás najdete?

Popis trasy do brněnského TyfloCentra
GPS: 49°13'25.770"N, 16°35'52.832"E
Najdete nás na mapy.cz - Chaloupkova 3

Popis interiéru brněnského TyfloCentra

Popis trasy do HapAteliéru
GPS: 49°13'6.931"N, 16°35'57.635"E
Najdete nás na mapy.cz - Poděbradova 58


Fakturační údaje:
TyfloCentrum Brno, o. p. s.
Chaloupkova 7
612 00 Brno

IČ: 262 232 10, DIČ: nejsme plátci DPH

Bankovní spojení: ČS a.s. Brno, Palackého 59, č.u.: ČS 2025306339/0800
registrace u Krajského soudu v Brně, rejstřík OPS, vložka O/171

Regionální pracoviště: Břeclav, Znojmo, Moravský Krumlov

Popisy tras do regionálních středisek najdete na bariery.centrumpronevidome.cz.

Seznam pracovníků společnosti

Středisko Brno, Chaloupkova 3

Vedení společnosti

tel.: 515 919 770, 541 240 420, e-mail: vedeni@centrumpronevidome.cz

RNDr. Hana Bubeníčková, ředitelka, finanční manažerka
tel. 774 715 100, e-mail: bubenickova@tyflocentrumbrno.cz
Kateřina Pokorná, provozní a personální manažerka
tel. 774 715 102, e-mail: pokorna.k@tyflocentrumbrno.cz
Mgr. Šárka Dudová, manažerka kvality sociálních služeb
tel. 601 303 369, e-mail: dudova@tyflocentrumbrno.cz
PhDr. Iva Švábíková, Ph.D., pracovník mezioborové spolupráce
tel. 724 687 973, e-mail: svabikova@tyflocentrumbrno.cz
Mgr. Romana Hladišová, pracovník marketingu a fundraiser, konzultant pro práci s klienty se zrakovým postižením
tel. 774 715 105, e-mail: hladisova@tyflocentrumbrno.cz

Centrum sociální rehabilitace a technické pomoci

tel. 515 919 666, 774 715 103, e-mail: info@centrumpronevidome.cz

Mgr. Martin Vrána, vedoucí centra sociální rehabilitace a technické podpory, odborně technické poradenství
tel.: 515 919 666, 774 715 101, e-mail: vrana@tyflocentrumbrno.cz
Petr Kusák, koordinátor technické pomoci, lektor obsluhy PC pomůcek pro zrakově postižené
tel. 515 919 668, e-mail: kusak@tyflocentrumbrno.cz
Ing. Jan Pokorný, lektor obsluhy PC pomůcek pro zrakově postižené, konzultant, tester projektu Blind Friendly Web, tester pomůcek a prostředků pomáhajících nevidomým uživatelům
tel. 515 919 665, 774 715 104, e-mail: pokorny@tyflocentrumbrno.cz
Bc. Martin Baláž, lektor obsluhy PC pomůcek pro zrakově postižené a konzultant, tester projektu Blind Friendly Web, tester pomůcek a prostředků pomáhajících nevidomým uživatelům
tel. 515 919 665, e-mail: balaz@tyflocentrumbrno.cz
Tereza Rejtharová, DiS, sociální pracovnice
tel. 515 919 667, e-mail: rejtharova@tyflocentrumbrno.cz
Bc. Eva Hrubanová, sociální pracovnice (rehabilitace a asistence)
tel. 515 919 667, 774 715 089, e-mail: hrubanova@tyflocentrumbrno.cz

Externí pracovníci

Marie Švejdová, organizační pracovník kurzů sociálních a komunikačních dovedností
e-mail: svejdova@tyflocentrumbrno.cz

Centrum aktivizačních a poradenských služeb

aktivizace: tel. 515 919 672, e-mail: aktivizace@centrumpronevidome.cz
poradny: tel. 515 919 671, 515 919 774, e-mail: poradna@centrumpronevidome.cz

Mgr. Lukáš Musil, vedoucí Centra aktivizačních a poradenských služebtel
tel. 515 919 671, 774 715 095, e-mail: musil@tyflocentrumbrno.cz
Mgr. Magda Ambrožová, DiS., vedoucí poradenských služeb, sociální pracovnice aktivizace
tel. 515 919 672, 774 715 097, e-mail: ambrozova@tyflocentrumbrno.cz
Regina Holíková, pracovnice v sociálních službách
tel. 515 919 671, 774 715 108, e-mail: holikova@tyflocentrumbrno.cz
Bc. Marta Ordeltová, administrativní pracovnice, koordinátorka dobrovolníků
tel. 515 919 670, 774 715 090, e-mail: ordeltova@tyflocentrumbrno.cz

Externí pracovníci

Zlata Zumrová, vedení cvičení pro zrakově postižené (jen středa)
e-mail: zumrova@tyflocentrumbrno.cz
Ing. Eva Hradílková, vedení cvičení pro zrakově postižené (jen úterý)
e-mail: hradilkova@tyflocentrumbrno.cz
Josef Konečný, konzultant pro odstraňování architektonických bariér
tel. 517 814 112 (pracovní dny od 6:30 do 14:30), 774 715 110, e-mail: bariery@tyflocentrumbrno.cz

Dispečink asistenčních služeb

tel. 515 919 670, e-mail: asistence@centrumpronevidome.cz

Mgr. Martina Smrčková, vedoucí Dispečinku asistenčních služeb
tel. 774 715 088, e-mail: smrckova@tyflocentrumbrno.cz
Mgr. Iana Fliashko, terénní sociální pracovnice
tel. 774 715 094, e-mail: fliashko@tyflocentrumbrno.cz
Mgr. Eva Hlaváčková, terénní pracovnice
tel. 601 303 371, e-mail: hlavackova@tyflocentrumbrno.cz

Středisko Brno, Poděbradova 58
HapAteliér - výtvarně a řemeslně zaměřená dílna

tel.: 532 307 958, e-mail: hapatelier@centrumpronevidome.cz

Mgr. Petr Sýkora, Ph.D., vedoucí dílny HapAteliér
tel. 774 715 099, e-mail: sykora@tyflocentrumbrno.cz
Jana Brzobohatá, DiS., sociální pracovnice, pracovnice výtvarné dílny
tel. 774 715 096, e-mail: brzobohata@tyflocentrumbrno.cz
Danuta Wratná, sociální pracovnice, pracovnice výtvarné dílny
tel.: 774 715 096, e-mail: wratna@tyflocentrumbrno.cz
Mgr. Marta Hubáčková, sociální pracovnice, pracovnice výtvarné dílny
tel.: 774 715 096, e-mail: hubackova@tyflocentrumbrno.cz

Regionální pracoviště mimo Brno

Regionální pracoviště Břeclav (tel. 532 308 076, 774 715 106, e-mail: breclav@centrumpronevidome.cz)
Jindra Seigertschmidová, pracovnice v sociálních službách, e-mail: seigertschmidova@tyflocentrumbrno.cz
Regionální pracoviště Znojmo (tel. 532 307 909, e-mail: znojmo@centrumpronevidome.cz)
Eva Pexová, sociální pracovnice, tel. 774 715 109, e-mail: pexova@tyflocentrumbrno.cz
Bc. Lenka Šlahorová, sociální pracovnice, tel. 774 715 107, e-mail: slahorova@tyflocentrumbrno.cz
Mgr. Ludmila Nováková, pracovnice v sociálních službách, tel. 532 307 909, e-mail: novakova.l@tyflocentrumbrno.cz

Návštěvní den: středa 13 – 17 hod. (letní prázdniny 13 - 16 hod.)

Regionální pracoviště Moravský Krumlov (tel. 774 715 109, e-mail: m.krumlov@centrumpronevidome.cz)
Eva Pexová, sociální pracovnice, e-mail: pexova@tyflocentrumbrno.cz

Návštěvní den: pondělí 13 – 17 hod. (letní prázdniny 13 - 16 hod.)

Kontakty na jednotlivá pracoviště v přehledu

Brno, Chaloupkova 3

pracoviště telefon (záznamníky) mobil e-mail
vedení společnosti 515 919 770 774 715 102
774 715 092
vedeni@centrumpronevidome.cz
sluzby@centrumpronevidome.cz
asistenční služby 515 919 670 774 715 088 asistence@centrumpronevidome.cz
aktivizační služby 515 919 672 774 715 097
774 715 095
aktivizace@centrumpronevidome.cz
soc. právní poradna 515 919 671 774 715 672 poradna@centrumpronevidome.cz
velká učebna 515 919 665 774 715 104  
odborně technická poradna 515 919 667 774 715 103 info@centrumpronevidome.cz
sociální rehabilitace 515 919 666774 715 101 rehabilitace@centrumpronevidome.cz
učebna 515 919 668 774 715 103  
klubovna 515 919 767    
malá učebna (2. patro) 515 919 773    
propagace 515 919 774   propagace@tyflocentrumbrno.cz
SONS Brno sever
SONS Brno střed
pondělí, úterý, čtvrtek
9 – 11, 13 - 16 hod.
515 919 776 Marie Hauserová, 778 412 715
Josef Kaplan, 603 475 638
Zdeněk Hluší, 608 484 346
Veronika Janíková, 770 101 435
brnosever-odbocka@sons.cz
brnostred-odbocka@sons.cz
odstraňování bariér 517 814 112 774 715 110 bariery@centrumpronevidome.cz

Brno, Poděbradova 58

pracoviště telefon (záznamníky) mobil e-mail
Dílna HapAteliér
(Poděbradova 58)
532 307 958 774 715 099
774 715 096
hapatelier@centrumpronevidome.cz

Regionální pracoviště

pracoviště telefon (záznamníky) mobil e-mail
Břeclav532 308 076774 715 106breclav@centrumpronevidome.cz
Znojmo532 307 909774 715 107
774 715 109
znojmo@centrumpronevidome.cz
Moravský Krumlov
pondělí, pátek
 774 715 109m.krumlov@centrumpronevidome.cz

Pracovní doba na jednotlivých pracovištích

Služby poskytujeme každý pracovní den. O svátcích a vánočních prázdninách sociální služby neposkytujeme.

O hlavních prázdninách (1. 7. – 31. 8.) je běžný provoz středisek kvůli dovoleným omezen a pro přihlášené klienty je připraven speciální prázdninový program.

Brno, Chaloupkova 3

Doba poskytování jednotlivých služeb je rozdílná, záleží na druhu sociální služby s přihlédnutím na potřeby zájemce o službu. Pracovní doba jednotlivých registrovaných sociálních služeb je uvedena na stránce registrované služby. Pokud chcete naše služby využívat, zavolejte nám nebo napište. Budeme vás telefonicky, e-mailem nebo na osobní schůzce informovat o všem, co s poskytováním služeb souvisí, včetně doby poskytování služeb.

Pokud byste nás chtěli navštívit bez předchozí telefonické či e-mailové komunikace, jste u nás vítáni ve vymezeném čase pro neobjednané zájemce o službu.

pracovní doba pro neobjednané klienty

Dílna HapAteliér, Brno, Poděbradova 58

Terapeutická dílna

(účast v terapeutické dílně je třeba předem dojednat)

Chráněná dílna

Břeclav, Znojmo

pracovní doba

Doba poskytování jednotlivých služeb je rozdílná, záleží na druhu sociální služby s přihlédnutím na potřeby zájemce o službu. Pracovní doba jednotlivých registrovaných sociálních služeb je uvedena na stránce registrované služby. Pokud chcete naše služby využívat, zavolejte nám nebo napište. Budeme vás telefonicky, e-mailem nebo na osobní schůzce informovat o všem, co s poskytováním služeb souvisí, včetně doby poskytování služeb.

Pokud byste nás chtěli navštívit bez předchozí telefonické či e-mailové komunikace, jste u nás vítáni ve vymezeném čase pro neobjednané zájemce o službu.

pracovní doba pro neobjednané klienty

Moravský Krumlov

pracovní doba

Doba poskytování jednotlivých služeb je rozdílná, záleží na druhu sociální služby s přihlédnutím na potřeby zájemce o službu. Pracovní doba jednotlivých registrovaných sociálních služeb je uvedena na stránce registrované služby. Pokud chcete naše služby využívat, zavolejte nám nebo napište. Budeme vás telefonicky, e-mailem nebo na osobní schůzce informovat o všem, co s poskytováním služeb souvisí, včetně doby poskytování služeb.

V Moravském Krumlově jsme vám k dispozici v pondělí a pátek.

Pokud byste nás chtěli navštívit bez předchozí telefonického či jiného kontaktu, jste u nás vítáni ve vymezeném čase pro neobjednané zájemce o službu.

pracovní doba pro neobjednané klienty


Vyhledávání


Regionální střediska


Facebook


Dobrovolnictví

Máme akreditaci Ministerstva vnitra ČR v oblasti dobrovolnické služby.Odborná praxe

Nabízíme praxi studentům sociálních, speciálně pedagogických či výtvarných oborů (VŠ, VOŠ).Dárci


Děkujeme za podporu.


Pravidelně nás dotují


DoporučujemeDotazy

Veškeré připomínky zasílejte na adresu webmaster@tyflocentrumbrno.cz
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uveřejněných na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Prohlášení o přístupnosti © TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2002-19
Hostováno na WEDOS.CZ